Lærda’ Klokka Sju

Vi i Spelloppmaker gleder øss gær fælt tell å vise fram

vårt nye album, «Lærda’ Klokka Sju»!

Det sleppes 22. mai på CD, og alle digitale plattformer.